Kierownictwo naukowe:

Dr n. prawnych Mariusz Filipek

 

Patronat merytoryczny

PROGRAM KONFERENCJI

09:30-09:40

OTWARCIE KONFERENCJI

Dr n. prawnych Mariusz Filipek

09:40-11:30

SESJA I

09:40-10:00

Tajemnica lekarska a działanie służb i organów ścigania

10:00-10:20

Nieprawidłowa zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne

10:20-10:40

Prawne aspekty sekcji zwłok

10:40-11:00

Zachowanie tajemnicy medycznej po śmierci pacjenta

11:00-11:30

Dyskusja

11:30-11:50

Przerwa

11:50-13:40

SESJA II

11:50-12:10

RODO w działalności leczniczej

12:10-12:30

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

12:30-12:50

Ochrona dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym

12:50-13:10

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty

13:10-13:40

Dyskusja

13:40-14:10

Przerwa

14:10-16:00

SESJA III

14:10-14:30

Zasada domniemania zgody na przeszczep

14:30-14:50

Prawna odpowiedzialność farmaceuty

14:50-15:10

Błędy lekarzy dentystów w orzecznictwie

15:10-15:30

Lekarz jako biegły

15:30-16:00

Dyskusja

16:00

Zakończenie konferencji

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40